Bồn Tắm Nằm Đơn Acrylic Govern JS-0726 Oval Độc Lập

37.897.25039.066.000

  • Kích thước bồn:
    • 1800 x 850 x 750 mm
    • 1650 x 850 x 750 mm
  • Chất liệu bồn: Acrylic
  • Tính năng chính: Ngâm
  • Phụ kiện kèm theo: Van xả nước.
Mặt Trước Bồn Tắm Nằm Đơn Acrylic Govern JS-0726 Oval Độc Lập
Bồn Tắm Nằm Đơn Acrylic Govern JS-0726 Oval Độc Lập

Đặt hàng qua điện thoại 24/7

0911 028 338
Mã: NT-JS0726 Danh mục:

Thay đổi Header

Header 1

Header 2

Thay đổi vị trí Section