Bếp Điện Từ Hồng Ngoại Đôi Cata IT 772 4200W Cảm Ứng

14.707.000

  • Kích thước mặt kính: 770 x 450 mm
  • Kích thước khoét đá: 708 x 340 mm
  • Công suất vùng hồng ngoại trái: 2400W
  • Công suất vùng từ phải: 1800W
  • Tổng công suất tối đa: 4200W
Mặt Trước Bếp Điện Từ Hồng Ngoại Đôi Cata IT 772 2400W Cảm Ứng
Bếp Điện Từ Hồng Ngoại Đôi Cata IT 772 4200W Cảm Ứng

14.707.000

Đặt hàng qua điện thoại 24/7

0911 028 338

Thay đổi Header

Header 1

Header 2

Thay đổi vị trí Section