Bếp Điện Từ Đôi Giovani GC-73022 TSC 4800W Cảm Ứng

21.390.250

  • Kích thước mặt kính: 730 x 430 mm
  • Kích thước khoét đá: 710 x 410 mm
  • Công suất vùng từ trái: 2000W – Booster 2400W
  • Công suất vùng từ phải: 2000W – Booster 2400W
  • Tổng công suất tối đa: 4800W
Mặt Trước Bếp Điện Từ Đôi Giovani GC-73022 TSC 3000W Cảm Ứng
Bếp Điện Từ Đôi Giovani GC-73022 TSC 4800W Cảm Ứng

21.390.250

Đặt hàng qua điện thoại 24/7

0911 028 338

Thay đổi Header

Header 1

Header 2

Thay đổi vị trí Section