Bếp Điện Từ Đôi Faster FS 712I 4100W Cảm Ứng

13.600.000

  • Kích thước mặt kính: 730 x 430 mm
  • Kích thước khoét đá: 680 x 380 mm
  • Công suất vùng từ trái: 1800W – Booster 2300W
  • Công suất vùng từ phải: 2000W – Booster 2300W
  • Tổng công suất tối đa: 4100W
Mặt Trước Bếp Điện Từ Đôi Faster FS 712I 2300W Cảm Ứng
Bếp Điện Từ Đôi Faster FS 712I 4100W Cảm Ứng

13.600.000

Đặt hàng qua điện thoại 24/7

0911 028 338

Thay đổi Header

Header 1

Header 2

Thay đổi vị trí Section