Bếp Điện Từ Đôi Faster FS 288I 4000W Cảm Ứng

8.990.000

  • Kích thước mặt kính: 710 x 410 mm
  • Kích thước khoét đá: 675 x 375 mm
  • Công suất vùng từ trái: 2000W
  • Công suất vùng từ phải: 2000W
  • Tổng công suất tối đa: 4000W
Mặt Trước Bếp Điện Từ Đôi Faster FS 288I 2000W Cảm Ứng
Bếp Điện Từ Đôi Faster FS 288I 4000W Cảm Ứng

8.990.000

Đặt hàng qua điện thoại 24/7

0911 028 338

Thay đổi Header

Header 1

Header 2

Thay đổi vị trí Section