Bếp Điện Từ Đôi Domino Faster FS 223DI 3800W Cảm Ứng

9.450.000

  • Kích thước mặt kính: 510 x 300 mm
  • Kích thước khoét đá: 480 x 270 mm
  • Công suất vùng từ trên: 1800W – Booster 2000W
  • Công suất vùng từ dưới: 1200W – Booster 1800W
  • Tổng công suất tối đa: 3800W
Mặt Trước Bếp Điện Từ Đôi Domino Faster FS 223DI 2000W Cảm Ứng
Bếp Điện Từ Đôi Domino Faster FS 223DI 3800W Cảm Ứng

9.450.000

Đặt hàng qua điện thoại 24/7

0911 028 338

Thay đổi Header

Header 1

Header 2

Thay đổi vị trí Section