Bếp Điện Từ 5 Vùng Nấu Bosch HMH.PXX975DC1E 11100W Cảm Ứng

45.493.500

  • Kích thước mặt kính: 916 x 527 mm
  • Kích thước khoét đá: 882 x 502 mm
  • Công suất vùng từ trái trên: 2200W – Booster 3700W
  • Công suất vùng từ trái dưới: 2200W – Booster 3700W
  • Công suất vùng từ giữa: 2600W – Booster 3700W
  • Công suất vùng từ phải trên: 2200W – Booster 3700W
  • Công suất vùng từ phải dưới: 2200W – Booster 3700W
  • Tổng công suất tối đa: 11100W
Mặt Trước Bếp Điện Từ 5 Vùng Nấu Bosch HMH.PXX975DC1E 11100W Cảm Ứng
Bếp Điện Từ 5 Vùng Nấu Bosch HMH.PXX975DC1E 11100W Cảm Ứng

45.493.500

Đặt hàng qua điện thoại 24/7

0911 028 338

Thay đổi Header

Header 1

Header 2

Thay đổi vị trí Section