Bếp Điện Từ 4 Vùng Nấu Spelier SPF 948I 6700W Cảm Ứng

24.650.000

  • Kích thước mặt kính: 590 x 520 mm
  • Kích thước khoét đá: 560 x 490 mm
  • Công suất vùng từ trái trên: 1850W
  • Công suất vùng từ trái dưới: 3000W
  • Công suất vùng từ phải trên: 3000W
  • Công suất vùng từ phải dưới: 1850W
  • Tổng công suất tối đa: 6700W
  • Inverter tiết kiệm điện năng
Mặt Trước Bếp Điện Từ 4 Vùng Nấu Spelier SPM 948I 3000W Cảm Ứng
Bếp Điện Từ 4 Vùng Nấu Spelier SPF 948I 6700W Cảm Ứng

24.650.000

Đặt hàng qua điện thoại 24/7

0911 028 338

Thay đổi Header

Header 1

Header 2

Thay đổi vị trí Section