Bếp Điện Từ 4 Vùng Nấu Malloca Versatis Concept 7400W Cảm Ứng

  • Kích thước mặt kính: 2400 x 1100 mm
  • Công suất vùng từ trái trên: 1400W
  • Công suất vùng từ trái dưới: 3000W
  • Công suất vùng từ phải trên: 1400W
  • Công suất vùng từ phải dưới: 3000W
  • Tổng công suất tối đa: 7400W

Đặt hàng qua điện thoại 24/7

0911 028 338

Thay đổi Header

Header 1

Header 2

Thay đổi vị trí Section