Bếp Điện Từ 4 Vùng Nấu Malloca MI-784 ITG 7400W Cảm Ứng

29.050.000

  • Kích thước mặt kính: 780 x 520 mm
  • Kích thước khoét đá: 740 x 480 mm
  • Công suất vùng từ trái trên: 2100W – Booster 3000W
  • Công suất vùng từ trái dưới: 2100W – Booster 3000W
  • Công suất vùng từ phải trên: 1600W – Booster 1850W
  • Công suất vùng từ phải dưới: 1600W – Booster 1850W
  • Tổng công suất tối đa: 7400W
Mặt Trước Bếp Điện Từ 4 Vùng Nấu Malloca MI-784 ITG 3000W Cảm Ứng
Bếp Điện Từ 4 Vùng Nấu Malloca MI-784 ITG 7400W Cảm Ứng

29.050.000

Đặt hàng qua điện thoại 24/7

0911 028 338

Thay đổi Header

Header 1

Header 2

Thay đổi vị trí Section