Bếp Điện Từ 4 Vùng Nấu Malloca MH-04I BM 6800W Cảm Ứng

21.912.000

  • Kích thước mặt kính: 770 x 510 mm
  • Kích thước khoét đá: 725 x 475 mm
  • Công suất vùng từ trái trên: 1600W
  • Công suất vùng từ trái dưới: 1600W
  • Công suất vùng từ phải trên: 2000W
  • Công suất vùng từ phải dưới: 1600W
  • Tổng công suất tối đa: 6800W
Mặt Trước Bếp Điện Từ 4 Vùng Nấu Malloca MH-04I BM 2000W Cảm Ứng
Bếp Điện Từ 4 Vùng Nấu Malloca MH-04I BM 6800W Cảm Ứng

21.912.000

Đặt hàng qua điện thoại 24/7

0911 028 338

Thay đổi Header

Header 1

Header 2

Thay đổi vị trí Section