Bếp Điện Từ 4 Vùng Nấu Hafele HC-I604C 535.02.211 7400W Cảm Ứng

19.192.000

  • Kích thước mặt kính: 576 x 518 mm
  • Kích thước khoét đá: 560 x 490 mm
  • Công suất vùng từ trái trên: 2200W
  • Công suất vùng từ trái dưới: 2200W
  • Công suất vùng từ phải trên: 2200W
  • Công suất vùng từ phải dưới: 2200W
  • Tổng công suất tối đa: 7400W
Mặt Trước Bếp Điện Từ 4 Vùng Nấu Hafele HC-I604C 535.02.211 3000W Cảm Ứng
Bếp Điện Từ 4 Vùng Nấu Hafele HC-I604C 535.02.211 7400W Cảm Ứng

19.192.000

Đặt hàng qua điện thoại 24/7

0911 028 338

Thay đổi Header

Header 1

Header 2

Thay đổi vị trí Section