Bếp Điện Từ 4 Vùng Nấu Giovani G-44T 6200W Cảm Ứng

16.867.500

  • Kích thước mặt kính: 592 x 522 mm
  • Kích thước khoét đá: 568 x 498 mm
  • Công suất vùng từ trái trên: 1800W
  • Công suất vùng từ trái dưới: 1300W
  • Công suất vùng từ phải trên: 1800W
  • Công suất vùng từ phải dưới: 1300W
  • Tổng công suất tối đa: 6200W
Mặt Trước Bếp Điện Từ 4 Vùng Nấu Giovani G-44T 1800W Cảm Ứng
Bếp Điện Từ 4 Vùng Nấu Giovani G-44T 6200W Cảm Ứng

16.867.500

Đặt hàng qua điện thoại 24/7

0911 028 338

Thay đổi Header

Header 1

Header 2

Thay đổi vị trí Section