Bếp Điện Từ 4 Vùng Nấu Cata IF 6002 BK 7400W Cảm Ứng

20.944.000

  • Kích thước mặt kính: 590 x 520 mm
  • Kích thước khoét đá: 560 x 490 mm
  • Công suất vùng từ 2 mặt bếp : 1600W – Booster 1850W
  • Công suất vùng từ 2 mặt bếp: 2100W – Booster 3000W
  • Tổng công suất tối đa: 7400W
Mặt Trước Bếp Điện Từ 4 Vùng Nấu Cata IF 6002 BK 3000W Cảm Ứng
Bếp Điện Từ 4 Vùng Nấu Cata IF 6002 BK 7400W Cảm Ứng

20.944.000

Đặt hàng qua điện thoại 24/7

0911 028 338

Thay đổi Header

Header 1

Header 2

Thay đổi vị trí Section