Bếp Điện Từ 4 Vùng Nấu Cata IB 6304 BK 7000W Cảm Ứng

9.240.000

  • Kích thước mặt kính: 590 x 520 mm
  • Kích thước khoét đá: 565 x 495 mm
  • Công suất vùng từ trái trên: 1200W – Booster 1500W
  • Công suất vùng từ trái dưới: 1800W – Booster 2300W
  • Công suất vùng từ phải dưới: 1200W – Booster 1500W
  • Công suất vùng từ phải trên: 2000W
  • Tổng công suất tối đa: 7000W
Mặt Trước Bếp Điện Từ 4 Vùng Nấu Cata IB 6304 BK 2300W Cảm Ứng
Bếp Điện Từ 4 Vùng Nấu Cata IB 6304 BK 7000W Cảm Ứng

9.240.000

Đặt hàng qua điện thoại 24/7

0911 028 338

Thay đổi Header

Header 1

Header 2

Thay đổi vị trí Section