Bếp Điện Từ 4 Vùng Nấu Cata IB 604 BK 6700W Cảm Ứng

13.860.000

  • Kích thước mặt kính: 590 x 520 mm
  • Kích thước khoét đá: 560 x 490 mm
  • Công suất vùng từ trái trên: 1400W
  • Công suất vùng từ trái dưới: 1400W
  • Công suất vùng từ phải trên: 1850W – Booster 2100W
  • Công suất vùng từ phải dưới: 1400W – Booster 1850W
  • Tổng công suất tối đa: 6700W
Mặt Trước Bếp Điện Từ 4 Vùng Nấu Cata IB 604 BK 2100W Cảm Ứng
Bếp Điện Từ 4 Vùng Nấu Cata IB 604 BK 6700W Cảm Ứng

13.860.000

Đặt hàng qua điện thoại 24/7

0911 028 338

Thay đổi Header

Header 1

Header 2

Thay đổi vị trí Section