Bếp Điện Từ 4 Vùng Nấu Bosch HMH.PXY601JW1E 7400W Cảm Ứng

38.993.500

  • Kích thước mặt kính: 572 x 512 mm
  • Kích thước khoét đá: 562 x 502 mm
  • Công suất vùng từ trái trên: 2200W – Booster 3700W
  • Công suất vùng từ trái dưới: 2200W – Booster 3700W
  • Công suất vùng từ phải trên: 2200W – Booster 3700W
  • Công suất vùng từ phải dưới: 2200W – Booster 3700W
  • Tổng công suất tối đa: 7400W
Mặt Trước Bếp Điện Từ 4 Vùng Nấu Bosch HMH.PXY601JW1E 7400W Cảm Ứng
Bếp Điện Từ 4 Vùng Nấu Bosch HMH.PXY601JW1E 7400W Cảm Ứng

38.993.500

Đặt hàng qua điện thoại 24/7

0911 028 338

Thay đổi Header

Header 1

Header 2

Thay đổi vị trí Section