Bếp Điện Từ 4 Vùng Nấu Bosch HMH.PVS831FB5E 7400W Cảm Ứng

30.420.000

  • Kích thước mặt kính: 802 x 522 mm
  • Kích thước khoét đá: 750 x 500 mm
  • Công suất vùng từ trái trên: 2200W – Booster 3700W
  • Công suất vùng từ trái dưới: 2200W – Booster 3700W
  • Công suất vùng từ giữa: 2600W – Booster 3700W
  • Công suất vùng từ phải: 1400W – Booster 2200W
  • Tổng công suất tối đa: 7400W
Mặt Trước Bếp Điện Từ 4 Vùng Nấu Bosch HMH.PVS831FB5E 7400W Cảm Ứng
Bếp Điện Từ 4 Vùng Nấu Bosch HMH.PVS831FB5E 7400W Cảm Ứng

30.420.000

Đặt hàng qua điện thoại 24/7

0911 028 338

Thay đổi Header

Header 1

Header 2

Thay đổi vị trí Section