Bếp Điện Từ 4 Vùng Nấu Bosch HMH.PVS775FC5E 6900W Cảm Ứng

25.025.000

  • Kích thước mặt kính: 710 x 527 mm
  • Kích thước khoét đá: 562 x 500 mm
  • Công suất vùng từ trái trên: 2200W – Booster 3700W
  • Công suất vùng từ trái dưới: 2200W – Booster 3700W
  • Công suất vùng từ phải trên: 1400W – Booster 2200W
  • Công suất vùng từ phải dưới: 1800W – booster 3100W
  • Tổng công suất tối đa: 6900W
Mặt Trước Bếp Điện Từ 4 Vùng Nấu Bosch HMH.PVS775FC5E 6900W Cảm Ứng
Bếp Điện Từ 4 Vùng Nấu Bosch HMH.PVS775FC5E 6900W Cảm Ứng

25.025.000

Đặt hàng qua điện thoại 24/7

0911 028 338

Thay đổi Header

Header 1

Header 2

Thay đổi vị trí Section