Bếp Điện Từ 3 Vùng Nấu Teka IRS 631 6400W Cảm Ứng

16.233.000

  • Kích thước mặt kính: 600 x 510 mm
  • Kích thước khoét đá: 560 x 490 mm
  • Công suất vùng từ trái trên: 2600W
  • Công suất vùng từ trái dưới: 1800W
  • Công suất vùng từ phải: 3200W
  • Tổng công suất tối đa: 6400W
Mặt Trước Bếp Điện Từ 3 Vùng Nấu Teka IRS 631 3200W Cảm Ứng
Bếp Điện Từ 3 Vùng Nấu Teka IRS 631 6400W Cảm Ứng

16.233.000

Đặt hàng qua điện thoại 24/7

0911 028 338

Thay đổi Header

Header 1

Header 2

Thay đổi vị trí Section