Bếp Điện Từ 3 Vùng Nấu Malloca MH 5903 I 6500W Cảm Ứng

11.412.500

  • Kích thước mặt kính: 590 x 520 mm
  • Kích thước khoét đá: 565 x 490 mm
  • Công suất vùng từ trái trên: 1800W
  • Công suất vùng từ trái dưới: 2600W
  • Công suất vùng từ phải: 3000W
  • Tổng công suất tối đa: 6500W
Mặt Trước Bếp Điện Từ 3 Vùng Nấu Malloca MH 5903 I 3000W Cảm Ứng
Bếp Điện Từ 3 Vùng Nấu Malloca MH 5903 I 6500W Cảm Ứng

11.412.500

Đặt hàng qua điện thoại 24/7

0911 028 338

Thay đổi Header

Header 1

Header 2

Thay đổi vị trí Section