Bếp Điện Từ 3 Vùng Nấu Fagor SI-33C 6670W Cảm Ứng

27.900.000

  • Kích thước mặt kính: 580 x 510 mm
  • Kích thước khoét đá: 550 x 480 mm
  • Công suất vùng từ trái trên: 2000W
  • Công suất vùng từ trái dưới: 2000W
  • Công suất vùng từ phải: 3700W
  • Tổng công suất tối đa: 6670W
Mặt Trước Bếp Điện Từ 3 Vùng Nấu Fagor SI-33C 3700W Cảm Ứng
Bếp Điện Từ 3 Vùng Nấu Fagor SI-33C 6670W Cảm Ứng

27.900.000

Đặt hàng qua điện thoại 24/7

0911 028 338

Thay đổi Header

Header 1

Header 2

Thay đổi vị trí Section