Bếp Điện Từ 3 Vùng Nấu D’mestik ES603 DKI 6700W Cảm Ứng

25.500.000

  • Kích thước mặt kính: 520 x 590 mm
  • Kích thước khoét đá: 480 x 550 mm
  • Công suất vùng từ trái trên: 1200W
  • Công suất vùng từ trái dưới: 1800W – Booster 2500W
  • Công suất vùng từ phải: 2300W
  • Tổng công suất tối đa: 6700W
Mặt Trước Bếp Điện Từ 3 Vùng Nấu D'mestik ES603 DKI 2500W Cảm Ứng
Bếp Điện Từ 3 Vùng Nấu D’mestik ES603 DKI 6700W Cảm Ứng

25.500.000

Đặt hàng qua điện thoại 24/7

0911 028 338

Thay đổi Header

Header 1

Header 2

Thay đổi vị trí Section