Bếp Điện Từ 3 Vùng Nấu Cata ISB 603 BK 6700W Cảm Ứng

14.707.000

  • Kích thước mặt kính: 590 x 520 mm
  • Kích thước khoét đá: 560 x 490 mm
  • Công suất vùng từ trái trên: 1400W
  • Công suất vùng từ trái dưới: 2300W – Booster 3000W
  • Công suất vùng từ phải: 2300W – Booster 3000W
  • Tổng công suất tối đa: 6700W
Mặt Trước Bếp Điện Từ 3 Vùng Nấu Cata ISB 603 BK 3000W Cảm Ứng
Bếp Điện Từ 3 Vùng Nấu Cata ISB 603 BK 6700W Cảm Ứng

14.707.000

Đặt hàng qua điện thoại 24/7

0911 028 338

Thay đổi Header

Header 1

Header 2

Thay đổi vị trí Section