Bếp Điện Từ 3 Vùng Nấu Cata IB 633 X 7200W Cảm Ứng

15.169.000

  • Kích thước mặt kính: 590 x 520 mm
  • Kích thước khoét đá: 560 x 490 mm
  • Công suất vùng từ trái trên: 1800W – Booster 2200W
  • Công suất vùng từ trái dưới: 2200W – Booster 3100W
  • Công suất vùng từ phải: 2800W – Booster 3600W
  • Tổng công suất tối đa: 7200W
Mặt Trước Bếp Điện Từ 3 Vùng Nấu Cata IB 633 7200W Cảm Ứng
Bếp Điện Từ 3 Vùng Nấu Cata IB 633 X 7200W Cảm Ứng

15.169.000

Đặt hàng qua điện thoại 24/7

0911 028 338

Thay đổi Header

Header 1

Header 2

Thay đổi vị trí Section