Bếp Điện Từ 3 Vùng Nấu Cata I 6003 BK 5800W Cảm Ứng

10.087.000

  • Kích thước mặt kính: 590 x 520 mm
  • Kích thước khoét đá: 565 x 495mm
  • Công suất vùng từ trái trên: 2000W
  • Công suất vùng từ trái dưới: 1500W
  • Công suất vùng từ phải: 2300W
  • Tổng công suất tối đa: 5800W
Mặt Trước Bếp Điện Từ 3 Vùng Nấu Cata I 6003 BK 2300W Cảm Ứng
Bếp Điện Từ 3 Vùng Nấu Cata I 6003 BK 5800W Cảm Ứng

10.087.000

Đặt hàng qua điện thoại 24/7

0911 028 338

Thay đổi Header

Header 1

Header 2

Thay đổi vị trí Section