Bếp Điện Từ 3 Vùng Nấu Bosch HMH.PUC631BB5E 4600W Cảm Ứng

14.885.000

  • Kích thước mặt kính: 592 x 522 mm
  • Kích thước khoát đá: 562 x 500 mm
  • Công suất vùng từ trái: 2200W
  • Công suất vùng từ phải trên: 1400W
  • Công suất vùng từ phải dưới: 1800W
  • Công suất tổng tối đa: 4600W
Mặt Trước Bếp Điện Từ 3 Vùng Nấu Bosch HMH.PUC631BB5E 3700W Cảm Ứng
Bếp Điện Từ 3 Vùng Nấu Bosch HMH.PUC631BB5E 4600W Cảm Ứng

14.885.000

Đặt hàng qua điện thoại 24/7

0911 028 338

Thay đổi Header

Header 1

Header 2

Thay đổi vị trí Section