Bếp Điện Từ 3 Vùng Nấu Bonucci BNC 93090 7400W Cảm Ứng

39.500.000

  • Kích thước mặt kính: 900 x 350 mm
  • Kích thước khoét đá: 650 x 320 mm
  • Công suất vùng từ trái: 2100W – Booster 3700W
  • Công suất vùng từ trái giữa: 2100W – Booster 3700W
  • Công suất vùng từ phải: 2100W – Booster 3700W
  • Tổng công suất tối đa: 7400W
Mặt Trước Bếp Điện Từ 3 Vùng Nấu Bonucci BNC 93090 3700W Cảm Ứng
Bếp Điện Từ 3 Vùng Nấu Bonucci BNC 93090 7400W Cảm Ứng

39.500.000

Đặt hàng qua điện thoại 24/7

0911 028 338

Thay đổi Header

Header 1

Header 2

Thay đổi vị trí Section