Bếp Điện Từ 3 Vùng Nấu Bonucci BNC 83080T 6400W Cảm Ứng

25.500.000

  • Kích thước mặt kính: 800 x 400 mm
  • Kích thước khoét đá: 775 x 375 mm
  • Công suất vùng từ trái: 2200W – Booster 3000W
  • Công suất vùng từ giữa: 1400W
  • Công suất vùng từ phải: 1400W – Booster 2000W
  • Tổng công suất tối đa: 6400W
Mặt Trước Bếp Điện Từ 3 Vùng Nấu Bonucci BNC 83080T 3000W Cảm Ứng
Bếp Điện Từ 3 Vùng Nấu Bonucci BNC 83080T 6400W Cảm Ứng

25.500.000

Đặt hàng qua điện thoại 24/7

0911 028 338

Thay đổi Header

Header 1

Header 2

Thay đổi vị trí Section