Bếp Điện Hồng Ngoại 3 Vùng Nấu Cata TT 5003 X 5700W Cảm Ứng

9.702.000

  • Kích thước mặt kính: 600 x 435 mm
  • Kích thước khoét đá: 580 x 415 mm
  • Công suất vùng hồng ngoại trái: 2700W
  • Công suất vùng hồng ngoại phải trên: 1200W
  • Công suất vùng hồng ngoại phải dưới: 1800W
  • Tổng công suất tối đa: 5700W
Mặt Trước Bếp Điện Hồng Ngoại 3 Vùng Nấu Cata TT 5003 X 2700W Cảm Ứng
Bếp Điện Hồng Ngoại 3 Vùng Nấu Cata TT 5003 X 5700W Cảm Ứng

9.702.000

Đặt hàng qua điện thoại 24/7

0911 028 338

Thay đổi Header

Header 1

Header 2

Thay đổi vị trí Section